De gemeenschap van Taizé

De gemeenschap van Taizé begon in 1940, toen frère Roger alleen naar het dorpje Taizé kwam. Nu is Taizé een internationale, oecumenische gemeenschap van bijna honderd broeders. Ze zijn katholiek en van verschillende protestantse afkomst, uit bijna dertig landen. De gemeenschap wil een ‘gelijkenis van gemeenschap’ zijn, een concreet teken van verzoening tussen verdeelde christenen en gescheiden volken.

In de loop der jaren zijn jongeren in steeds grotere aantallen naar Taizé gekomen. Ze komen uit alle werelddelen en nemen deel aan de wekelijkse ontmoetingen, waarin gebedsvieringen, stilte, uitwisseling en bezinning op de bronnen van het geloof centraal staan. Ieder jaar komen er enkele duizenden uit Nederland.© 2011 - 2018 TaizéDrechtsteden.nl | Spel- en typfouten voorbehouden

Dagtekst

  • ZON. 25 augustus
    Jezus zegt: Uit het oosten en het westen en uit het noorden en het zuiden zullen ze komen, en ze zullen aan tafel genodigd worden in het koninkrijk van God. (Lc 13:22-30)