PASEN!!

STILLE ZATERDAG!!

De viering is afgelast, maar de werkgroep had deze natuurlijk al voorbereid.

Gekozen is voor de evangelielezing: Matheus 26, vers 36 - 46, met als thema; Waak met mij!

Hier de bezinningstekst, als steun in deze tijd.

Kunnen we ons voorstellen hoe Jezus zich gevoeld moet hebben daar die nacht in Getsemane? De angst, de eenzaamheid… Hij zocht steun bij zijn Vader én bij zijn vrienden. Maar zij konden niet wakker blijven. Soms wíl je ook niet wakker blijven… soms zijn de dingen die mensen die je liefhebt of jezelf overkomen zo naar en ingrijpend dat je de werkelijkheid gewoon weg niet kan aan zien. Je wilt je ogen sluiten, het even vergeten, je wilt er van weg… De vrienden kunnen het niet aan, ze vallen in slaap. Pijnlijk want juist op de moeilijke momenten heb je anderen nodig om er door heen te komen. Je ogen sluiten helpt niemand. Alleen red je het niet. Je hebt anderen nodig want zij zijn als de handen van God die je vasthouden. Je hebt anderen nodig die naast je staan, die het samen met je uithouden. Zo zal God ons antwoord geven op onze roep om hulp. Zo zullen wij Zijn liefde (her)kennen. Zo zullen wij weten dat wij de goede weg gaan.

Werkgroep Taizé Drechtsteden wenst u een goed kerstfeest en een gezegend nieuwjaar

Taizé-viering 26 mei 2019, Titusbrandsmakapel

We zullen o.a. zingen:,

Behoud mij, o God,

ik vertrouw op U;

U wjist mij de weg ten leven.

Bij U is vreugde, blijvende vreugde.

The Passion in Dordrecht!

The Passion in Dordrecht!De sfeervolle Trinitatiskapel (Vriesestraat 20) en de daarbij behorende Kosterij zullen op de avond van The Passion vrij toegankelijk zijn. Vanaf 19.00 uur tot 24.00 uur is iedereen van harte welkom in de kapel om in de sfeer van Taizé te zingen, te bidden en stil te zijn. Naast de kapel, in de Kosterij, is het mogelijk om met elkaar op groot scherm naar de uitzending van The Passion te kijken, samen na te praten en iets te drinken. De werkgroep Taizé Drechtsteden is jullie gastheer/vrouw deze avond. Taizé Drechtsteden organiseert elke 2 maanden een Taizéviering in samenwerking met een gastkerk in Dordrecht.

Voor meer informatie:

https://www.dordtsekerken.nl/thepassion/

https://www.synode400.nl/the-passion-dordrecht/

https://www.thepassion.nl/activiteiten/

https://www.facebook.com/Passiondordrecht

‘Zoek jezelf in mij’, Thema Taizé-viering 25 november 2018

Gij peilt mijn hart, Gij doorgrondt mij.

Gij weet mijn gaan en mijn staan.

Gij kent mijn gedachten van verre,

mijn reizen en trekken, mijn rusten.

Taizé-viering 23 september 2018, De Bron‘U bent de bron van leven’, Thema Taizé-viering 23 september 2018

U bent de bron van leven,

u bent liefde, vuur en het licht.

Kom tot ons Geest van liefde,

kom tot ons Geest van liefde.

Taizé-viering 27 mei 2018, OntmoetingskerkTaizé-viering 25 maart 2018, Titusbrandsmakapel‘Frieden, Frieden’, Thema Taizé-viering 25 maart 2018

Ik laat jullie vrede na,

mijn vrede geef ik jullie,

verlies de moed niet.

‘Alleen bij God is mijn ziel gerust’ , december 2017

Geloven we dat wat in dit vers staat, waarheid is? Want als dat zo is, waarom zoeken we die rust dan nog steeds op zoveel andere plekken? Bijvoorbeeld in betere prestaties op het werk, of door meer en mooiere spullen te willen hebben, meer vakanties, erkenning van andere mensen? Alleen bij God is mijn ziel gerust betekent dat ik erop vertrouw dat God voor mij genoeg is, dat God voor mij zorgt op goede dagen maar ook in de storm, zonder dat ik weet hoe die zorg eruit ziet: ik vertrouw!. Maar ik hoef niet bang te zijn omdat ik als ik met mijn ziel bij God kan zijn, ik ook Zijn liefde voor mij voel. Mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God,

Kerstgroet 2017

Ze gaven Hem alle liefde en warmte die een kind nodig heeft ... koesterden Hem en wiegden Hem zodat Hij kon opgroeien tot een Bijzonder Mens ...

Wij wensen u en uw familie geborgenheid, tederheid en liefde, geinspireerd door Gods betrokkenheid en ons.

Fijne kerstdagen en een gezond 2018

Taizéviering 26 november kapel de Merwelanden

De komende Taizéviering staat het lied Laudate Dominum centraal. Dit lied is gebaseerd op psalm 117:

Loof de HEER, alle volken,

prijs hem, alle naties:

zijn liefde voor ons is overstelpend,

eeuwig duurt de trouw van de HEER.

Halleluja!

Nieuws uit Taizé ...

Bezoeken van broeders in Azië

De broeders van Taizé zijn niet alleen op de heuvel in Frankrijk actief. Regelmatig trekken enkele van hen ook naar verre oorden om jongeren daar een hard onder de riem te steken. Zo waren brachten drie broeders gedurende de zomer een bezoek aan Indonesië, de Filipijnen, Hong Kong, Vietnam, Cambodja, Thailand, Maleisië, Myanmar en Oost-Timor en Zuid-Korea.

Zusters van Adreas

We kennen allemaal de broeders van Taizé, maar wist u dat er ook zusters zijn? In mei 1966 arriveerden in Taizé de eerste zusters van St. Andreas, een internationale gemeenschap die haar oorsprong kent in België. Ze werden oorspronkelijk uitgenodigd op verzoek van Broeder Roger om drie maanden te komen helpen… en sindsdien werken de broeders en zusters samen. Afgelopen zomer werd gevierd dat de zusters 50 jaar werkzaam zijn in Taizé. De zusters begeleiden onder andere de meisjes die een week in stilte verblijven. Ook hebben zij zorg voor de zieken en mensen die extra zorg nodig hebben.

Kom jij ook op 24 september?

Op 24 september vindt de Taizé viering plaats in de Bron in Stadspolders. Afgelopen week heeft de werkgroep samen met een vertegenwoordiger van de Bron deze viering voorbereid. Zoals u weet zijn veel liederen van Taizé geïnspireerd op een psalm- of Bijbelvers. Komende vieringen willen we steeds een lied en de daarbij behorende psalm- of Bijbeltekst als uitgangspunt nemen voor de viering. Op basis daarvan maken we keuzes voor teksten en liederen. Voor de komende Taizé viering laten we ons inspireren door psalm 103 waarop het lied ‘Bless the Lord’ geïnspireerd is. In de voorbereiding hebben we met elkaar psalm 103 gelezen en besproken wat ons raakt in de tekst. Wat bijvoorbeeld naar voren kwam was het vertrouwen dat spreekt uit de psalm. Maar ook de zachtheid, liefde en vergevingsgezindheid waarmee God beschreven wordt viel op. We hebben geprobeerd een evangelietekst te vinden die vooral hierbij aansluit en wij zijn uitgekomen bij het verhaal over Zacheus. In de manier waarop Jezus tot Zacheus spreekt herkenden wij dezelfde zachtheid, liefde en vergeving als in de psalm. We zijn natuurlijk benieuwd naar jullie kijk hierop. Voor ons is dit een inspirerende manier om de Taize viering voor te bereiden. Wilt u ook een keer een viering mee voorbereiden? U bent van harte welkom!

Viering 28 mei 2017, thema: De stroom die in ons zijn zoekt.

Van een waterstroom weten we de oorsprong niet, we kennen wel haar werking. In het begin van haar loop is de stroom smal en heftig. Later wordt ze breder, dieper en trager. Ook in ons is er een stroom: ze laat zich ontdekken wanneer we letten op wat er in ons omgaat. Een weg kunnen we gaan of maken, maar een stroom neemt je mee (of je kunt proberen er tegenin te gaan). In ons is ze meer een onbewuste stroom of een gevoelsstroom dan een bewuste of rationele overweging. Er is een beweging in ons dat met het woord ervaren kan worden aangeduid. Gebeurtenissen en situaties kunnen een werking hebben: ze kunnen ons doen ervaren wat er echt in ons leeft of ze roepen nieuwe perspectieven of levensmogelijkheden in ons wakker. Sommige symbolen kunnen ons bij onze stroom brengen omdat ze dieptewerking hebben. Woorden en begrippen kunnen dat minder omdat ze vaak abstract en inhoudsloos zijn geworden. Met woorden kun je ook te makkelijk hetgeen waar het werkelijk om gaat ‘overpraten’.

Viering 26 maart 2017, thema: De weg die zijn spoor achter laat.

Een weg is een manier van leven, een manier van omgaan met de werkelijkheid. In het leven worden bekende wegen bewandeld maar ook nieuwe wegen gebaand Soms volg je de traditie en soms ga je je eigen weg, maar het lukt een mens zelden volledig zijn of haar eigen weg te gaan. Soms als we denken terecht te zijn gekomen op een doodlopende weg en we niet weten hoe we verder moeten, kunnen we in onszelf een stem horen die zegt dat er een weg wordt gebaand vanuit de andere kant: er komt perspectief op de toekomst, maar dan moeten we wel de weg naar ons toe mogelijk maken door open te staan voor die stem en bezig zijn met rechtvaardigheid en barmhartigheid in ons leven. Dan zijn die 2 woorden voor ons een weg geworden: zo ga je om met het leven en je medemens. Zo kan onze weg ook anderen inspireren niet bij de pakken neer te zitten, maar op zoek te gaan naar een begaanbaar spoor. Dan kun je deze spreuk een beetje begrijpen: Belangrijk is niet de weg die je gaat, maar het spoor dat je achterlaat.

Viering 22 januari 2017, thema: Vertrouwen in een betere wereld.

Is het naïef om vertrouwen te hebben en te houden dat het beter zal gaan in de wereld? Als we het vertrouwen niet hebben, hebben we een perfect alibi om niets te hoeven doen en alles maar te laten gebeuren. Maar, vertrouwen dat het beter zal worden betekent ook dat je verantwoordelijkheid moet nemen om aan die betere wereld bij te dragen. Want als je een passieve houding aanneemt, betekent dat dan eigenlijk niet dat je een gebrek aan vertrouwen hebt? Vertrouwen laat ons een nieuw begin zien. Dat betekent overigens niet dat we niet kritisch mogen zijn, maar onze kritiek mag mensen niet de hoop doen verliezen. In Matteus 5,13 zegt Jezus: “Jullie zijn het zout van de aarde”. Het zout van de aarde zijn betekent niet de smaakmaker zijn voor jezelf, maar juist voor anderen. Het zout staat voor de hoop die je aan anderen geeft door jouw vertrouwen.

Viering 27 november 2016, thema: Vrede in je hart.

Vrede vinden in je hart vraagt wat van ons. Bijvoorbeeld een houding waarin we met een milde blik naar de mensen om ons heen kijken. Kunnen we ervan uitgaan dat ook anderen het goede willen doen en niet met opzet handelen? Oók als dat wat gezegd of gedaan wordt ons niet goed uit komt of ons zelfs verdriet doet? Het betekent niet dat we alles maar over ons heen moeten laten komen. Maar vanuit deze houding in gesprek gaan met een ander geeft een betere kans op vrede. Leven vanuit deze attitude vraagt veel van ons geduld en ons incasseringsvermogen. Als frère Roger een bericht ontving dat hem kwaad maakte reageerde hij niet meteen. In plaats daarvan ging hij Gods lof zingen, net zolang tot zijn woede gedaald was en zijn rust weergekeerd was. Bij God vond hij de vrede in zijn hart terug om van daaruit op een goede en meer constructieve manier te kunnen reageren. Hoe zorgen wij voor vrede in ons hart?

Viering 25 september 2016, thema: Op de goede weg zijn.

Ben jij op de goede weg? Soms denken we dat we dat zijn en een andere keer twijfelen we weer. De weg die we gaan is een leerweg. We moeten steeds keuzes maken. In Johannes zegt Jezus: ik noem jullie geen slaven maar vrienden. Er is een tendens om onze relatie met God te zien vanuit het perspectief van slaven – we moeten doen wat God wil. Maar Jezus wil dat niet. Hij wil dat we de dingen doen vanuit ons zelf, omdat wij het zélf willen. Hoe en waardoor laten wij ons hart spreken?

Viering 20 maart 2016, thema: acceptatie, trouw zijn aan God en aan jezelf.

Accepteren is een lastig woord. Het lijkt dan alsof we ons moedeloos bij een situatie neerleggen. Het lijkt zelfs een eindpunt te zijn. Maar is dat wel zo? Frère Roger had een moeilijke pubertijd. Hij voelde zich onbegrepen. ‘Op een dag’, vertelt hij, ‘kon ik dat ineens als een feit accepteren en dat schiep ruimte. In die ontstane ruimte kon ik de beslissing nemen om in mijn leven te kiezen voor liefde en begrip. Juist die dingen die ik gemist had.’ Zo is acceptatie geen eindpunt, maar een beginpunt. Jezus overziet zijn situatie terwijl hij met zijn vrienden op de olijfberg is. Het boezemt hem angst in. In gebed ontvangt hij de ruimte om zijn situatie te accepteren en zich daaraan over te geven. Dat is geen zwakte bod. Dat is pure kracht. Geen eindpunt, maar beginpunt.

Acceptatie is de werkelijkheid aan durven kijken en zeggen: oké zo is de werkelijkheid maar ik, ík blijf trouw aan God en aan mijzelf. Ik blijf trouw aan mijn idealen, aan mijn dromen. Want vandaag is een nieuwe dag, om lief te hebben, om te omarmen, om te luisteren, te vertrouwen en alles te verwachten…

Viering 24 januari 2016, thema: Zoeken met je hart ....

We kunnen wel een leven lang zoeken naar wie God voor ons is en naar wat God van ons verlangd. Dat zoeken houdt nooit op. Toch klinkt het woord ‘zoeken’ alleen ons te rationeel in de oren. Valkuil daarbij is dat we veel te hard gaan zoeken en ons daarbij zo druk maken dat alle rust en ruimte, alle stilte wordt opgeslokt door ons zoeken. Op die manier kunnen we nooit horen wat God ons te vertellen heeft. Dit zoeken vraagt om een nieuwe blik, het is een zoeken met andere ogen, namelijk de ogen van je hart. Zoeken met je hart vraagt ruimte wat we kunnen maken door los te laten. Het klinkt tegenstrijdig, maar we vinden alleen een antwoord op ons zoeken als we de vraag durven los te laten. Zolang we ons krampachtig vast houden aan wat wij denken te willen kan de bron niet stromen. Zoeken met je hart is vertrouwen hebben dat je zult vinden.

• Wat betekent zoeken voor jou?

• Wat heb jij los te laten om de bron te kunnen laten stromen?

• Waar zoek je zelf naar, bijvoorbeeld in een Taizéviering?

Psalm 27 en Mattheus 6, 31-33© 2011 - 2020 TaizéDrechtsteden.nl | Spel- en typfouten voorbehouden

Kom je ook?

Meer vieringen bekijken

Al mensen gingen je voor

Maandelijks geeft de voorbereidingsgroep inzicht in de ontwikkelingen binnen de Drechtsteden. Hierbij wordt de laatste informatie gedeeld over aankomende vieringen. Je kunt zich geheel gratis en gemakkelijk aanmelden.

Aanmelden voor de nieuwsbrief